Wednesday, September 26, 2007

เรียบ

ความเป็นมาที่หล่อหลอมความเป็นตัวตน สิ่งที่ก่อให้เกิดความชอบส่วนตัว หรือสิ่งที่กำหนดปัจจัยภายนอกของแต่ละบุคคล ก่อเกิดความเป็นสไตล์ของปัจเจกชนที่แตกต่างกัน

โดยส่วนตัวเป็นคนที่สนใจสไตล์ที่แตกต่างกัน แต่ก็อยู่ในอาณาเขตที่ครอบคลุมถึงกัน ชอบสิ่งที่ดูน้อย ไม่มากเรื่อง ไม่วุ่นวาย ง่ายๆ สวยงาม สบายตา สบายใจและจบในตัวมันเอง

"ความเรียบง่าย" ถูกแทนที่การบรรยายลักษณะข้างต้น คงไม่ยากที่จะสามารถคิดจำกัดความของคำๆนี้ ไม่ยากที่คุณจะสามารถจินตนาการถึงภาพของคำๆนี้ได้อย่างชัดเจน คำนี้สามารถมองได้ทั้งในมุมของนามธรรมและรูปธรรม ไม่ได้หมายความว่าความเรียบง่ายของแต่ละคนจะเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่แน่นอนว่ามันจะอยู่บนพื้นฐานภายใต้จินตนาการเดียวกัน

ไม่จำเป็นจะต้องแสดงออกอย่างฟุ่มเฟือย ความน้อยนิดสร้างคุณค่าให้กับตัวมันเองได้ถ้าเกิดจากเหตุผลที่หนาแน่นเพียงพอ ความน้อยก่อให้เกิดความลงตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเร้าที่ดึงดูดให้เกิดการปะทะหรือความตื่นเต้นเร้าใจ ความน้อยทำให้เกิดความสวยงามที่ยั่งยืนและยาวนาน

ที่มาของบทความ 4 ย่อหน้านี้ มาจากประโยคหนึ่งประโยค
"Simplicity is beautifully created by complex mind."
(ความเรียบง่ายคือการบรรจงสร้างของวิธีคิดที่ซับซ้อน)

แค่รู้สึกว่าประโยคข้างต้นเป็นประโยคหนึ่งประโยคที่สามารถจำกัดความโดยให้คุณค่าของคำว่าเรียบง่ายได้อย่างสวยงามที่สุด

ขอบคุณอ.อนุทินสำหรับคำคมประโยคด้านบน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบทความนี้ :")

Tuesday, September 4, 2007

กราฟฟิกสะดวกซื้อ

ถ้าลองหยุดและนั่งมองสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ทุกสิ่งล้วนมีที่มาที่ไปและมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนในตัวมันเอง แต่หากจะใช้คำว่าทุกสิ่งมาอธิบายประโยคข้างต้นก็ดูจะเป็นจำนวนที่คลอบคลุมมากเกินไป สิ่งของซักหนึ่งชิ้นกว่าจะออกมาเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ผ่านการคิด กลั่นกรอง ลองผิดลองถูก เพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุด แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้ถูกตัดทอนหรือบั่นทอนลงไปตามกาลเวลา

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เช่นนาฬิกาเรือนแรกของโลก โทรศัพท์เครื่องแรกของโลก กล้องเครื่องแรกของโลก ย่อมมีกระบวนการในการสร้างสรรค์นับร้อย นับพันกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ออกมาให้เราเห็นจนเป็นเรื่องธรรมดาในปัจจุบัน แต่เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้ว สิ่งต่อมาที่เหลือให้เราทำก็คือ การสร้างเปลือกเพื่อห่อหุ้มสิ่งเก่าให้ดูใหม่และตอบสนองกับความต้องการของโลกเราอยู่ตลอดเวลา

มันจึงถือเป็นเรื่องดีสำหรับเราที่สามารถย่นระยะเวลาในกระบวนการคิดค้นออกไปได้ แต่หน้าที่ของเราคือการสู้รบกับโลกของการดีไซน์ในปัจจุบัน โลกที่ให้ความสำคัญกับการนำเสนอภาพลักษณ์ ความสวยงาม ความเหมาะสม รวมทั้งตอบสนองสไตล์ที่แตกต่างกัน

สิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าจะให้มองด้านการใช้งานและประโยชน์ใช้สอย การเกิดและการพัฒนาได้เคลื่อนที่ไปในแนวระนาบอย่างช้าๆ แต่สิ่งที่ยังคงวิ่งอยู่และเกิดขึ้นแทบตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่งคือการดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมให้เกิดสิ่งใหม่ตลอดเวลา ขนมหนึ่งถุงที่มีหีบห่อที่งดงามเกินห้ามใจ ช่วยทำให้ขนมที่รสชาติไม่เอาไหนขาดดิบขายดีกว่าการขายในถุงกระดาษ

แต่หากปราศจากขั้นตอนดีไซน์ กระบวนการสำคัญที่เป็นหัวใจทำให้เกิดความเป็นตัวตน หากทุกคนเชื่อถือในกราฟิกสะดวกซื้อ และตัดความสำคัญของการดีไซน์ไป โลกคงจะหยุดนิ่ง และทุกสิ่งก็คงจะเคลื่อนที่ไปอย่างน่าเบื่อหน่าย เหมือนมองไปทางไหนก็มีแต่สีขาวและดำเป็นแน่แท้..

Monday, September 3, 2007

เปิดบันทึก! ๔ กันยายน ๒๕๕๐

หวังว่าการเขียนบันทึกบทความครั้งแรกอย่างเป็นทางการจะสามารถเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ไม่มากก็น้อย

ขอบคุณค่ะ